Skip to content

Meer Inligting

Inligting vir administrateurs

Skep 'n nuwe artikel

Skep ‘n nuwe artikel onder enige opskrif in die toep. 

Nuwe kalender gebeurtenis

Skep ‘n nuwe kalender gebeurtenis met of sonder ‘n herinnering.

Stuur 'n kennisgewing

Stuur of skeduleer ‘n kennisgewing vir gemeentelede.

Werk met hulpbronne

Skep nuwe hulpbron afdelings en laai dokumente, videos of klankgrepe.

Kontak ons afdeling

Spesifiseer watter e-pos adresse en telefoon nommers gebruik moet word vir terugvoer.

Administrateur wagwoord

Voer die administrateur wagwoord in om veranderinge te maak.

Skep 'n nuwe betalings-opsie

Skep ‘n nuwe opsie vir betalings onder Gee, Projekte of Winkel.

Stuur 'n betalings-verslag

Stuur ‘n betalings-verslag vir die week of maand se betalings.